İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

CAYMA HAKKI
ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’ nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

Cayma bildirimi, cayma hakkı süresi içerisinde;

SATICI’ nın internet sitesinde bulunan Cayma Formu aracılığıyla
SATICI’ nın iş bu Sözleşmede gösterilen açık adresine, cayma kararını bildiren açık bir beyanla yazılı olarak gönderilebilir.

İnternet sitesi üzerinden ALICI’ ya cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’ nın iletmiş olduğu cayma talebinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI’ ya derhal iletir.

ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

SATICI, ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın ALICI’ ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’ ya iade eder.

SATICI, bu geri ödemeleri, ALICI’ nın malı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar. Kredi kartı kullanılarak yapılan ödemelerde iade, ALICI’ nın malı satın alırken kullandığı kredi kartına iade yapılarak gerçekleştirilir. Bu hallerde SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın, banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasında geçecek süre, SATICI’ nın sorumluluğunda değildir. Ayrıca ödemenin Banka Kredi Kartı ile ve taksitle yapılması durumunda Banka, bedel iadesini, kredi kartına, aynı şekilde taksitle yapmaktadır. Satış iptaline kadar ödenen tutarlar da yine Banka tarafından aynı şekilde taksitle kredi kartına iade edilir.

ALICI’ nın, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ ya geri göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanması durumunda SATICI’ nın iade için öngördüğü taşıyıcı web sitesinde gösterilen kargo firmasıdır. Bu kargo firması aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde ALICI, iadeye ilişkin herhangi bir masraf ödemek yükümlülüğünde değildir. Belirtilen kargo firmasının, ALICI’ nın bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda da ALICI, iade etmek istediği malı, bulunduğu yerde şubesi olan herhangi bir kargo firması aracılığıyla ve karşı ödemeli olarak SATICI’ ya gönderebilir.

Her türlü iade, ürün faturası, orijinal kutu ve ürünün ambalajı ve varsa eklenti ve aksesuarları ile birlikte yapılmalıdır. İade edilmek istenen ürünün faturası tüzel kişi adına ise iade işleminin tamamlanabilmesi için ilgili tüzel kişinin iade faturası düzenleyerek SATICI’ ya ürün ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle, SATICI tarafından düzenlenen kampanya, indirim ve avantaj limit tutarının altına düşülmesi halinde; uygulanan kampanya, indirim veya avantaj iptal edilir.

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı KULLANILAMAZ;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’ nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) ALICI’ nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI’ ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’ nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

SÖZLEŞME METNİNİN SAKLANMASI VE ERİŞİM
Mesafeli Satış Sözleşmesi ile iş bu ön bilgilendirme formu, bildirdiğiniz mail adresinize gönderilmektedir.

SATICI cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi elektronik ortamda üç yıl boyunca saklamaktadır.

MÜCBİR SEBEP
Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde ALICI’ ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde ALICI’ ya iade eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ
SATICI, sipariş konusu mal ya da hizmet edimini 30 gün içerisinde teslim edemez yada yerine getiremezse ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil ettiği tüm tutarları, fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde ve kanuni faiziyle birlikte ALICI’ ya geri öder. ALICI’ nın cayma hakkı saklıdır.

ŞİKÂYETLERE İLİŞKİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ VE YASAL BAŞVURU YOLLARI

www.kesebirmandira.com şikayet ve önerilerinizi, internet üzerinden gerçekleştirilen satış işlemlerinde, müşteri memnuniyeti açısından, üst düzey standartların belirlenmesi ve uygulanabilmesini sağlamak noktasında bir geliştirme fırsatı olarak görmektedir. Bu sebeple, siparişleriniz, siparişlerinize konu ürünlerimiz, siparişlerinizin kargo ve teslim süreçleri ve benzeri siparişleriniz ile ilgili herhangi bir konuda şikayet ve önerilerinizi; www.kesebirmandira.com web sitesinde bulunan; İLETİŞİM FORMU. üzerinden bizlerle paylaşmanızı rica ederiz.

İletmiş olduğunuz şikayetleriniz derhal kayıt altına alınarak, yetkili birimler tarafından değerlendirilecek; neticeden tarafınıza tercih ettiğiniz iletişim vasıtasıyla bilgi verilecektir.

Bununla birlikte, www.kesebirmandira.com web sitesinden gerçekleştireceğiniz işlemler ve alışverişlerle ilgili tüm ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere göre belirlenecek; Tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile tüketici işleminin yapıldığı veya tüketici ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili ve görevlidir.

DİĞER HÜKÜMLER
ALICI, iş bu Ön Bilgilendirme Formunda yer alan hükümleri dikkatli ve detaylı şekilde okumalı ve incelemelidir. Zira ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’ nu okuduğunu elektronik ortamda onaylayarak, iş bu formda belirtilen hususlarda bilgilendirildiğini beyan ve kabul etmiş olur.
Siparişini onaylayarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul eden ALICI, verdiği siparişinin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiğini; iş bu Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde yazılı bedelleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu hususta bilgilendirildiğini, elektronik ortamda verdiği teyit ile beyan ve kabul etmiş olur.
İş bu Ön Bilgilendirme Formu, taraflar arasında elektronik ortamda onaylanarak kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.